"Investim in viitorul tau! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltarea Regionala."

Regio    Uniunea Europeana   Guvernul Romaniei    MDRT    Instrumente Structurale

Proiecte

 

CENTRU LOGISTIC IN COMUNA OSORHEI

 

SC ANDRETIS SRL implementeaza, incepand cu data de 09.06.2012, proiectul “Crearea centrului logistic si de birouri Andretis in comuna Osorhei, jud. Bihor”. Finantat prin Programul Operational Regional este implementat de catre SC ANDRETIS SRL si are o valoare totala de 21.019.082,60 RON, din care 9.941.891,25RON reprezinta finantare nerambursabila.

Programul Operational Regional este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui centru de productie, logistic si de birouri de importanta locala in vederea ridicarii nivelului de atractivitate investitionala si stimularii dezvoltarii economice durabile in comuna Osorhei din zona Metropolitana Oradea.

Centrul logistic si de birouri Andretis va oferi IMM-urilor gazduite, din domeniul productiei si serviciilor, standarde de calitate ridicata, servicii administrative, servicii de receptie / secretariat, servicii de promovare,precum si alte servicii optionale. Cladirea va fi dotata cu echipamente logistice de depozitare si manipulare moderne, cu sisteme inalt tehnologizate de securitate a persoanelor si marfurilor, sisteme moderne de telecomunicatii si IT si va avea acces la utilitati in conditii de eficienta energetica crescuta.

 

 

SPATII DE INCHIRIAT

 

Firma ANDRETIS S.R.L. inchiriaza spatii comerciale si de productie pentru intreprinderi mici (inclusiv micro) si mijlocii din domeniul productiei si serviciilor.

Firmele gazduite vor beneficia de servicii administrative, receptie, secretariat, servicii logistice, de promovare, precum si alte servicii optionale (IT&C, colectare selectiva si reciclare deseuri, intretinere / reparatii echipamente, etc.).

Cladirea va fi dotata cu echipamente logistice de depozitare si manipulare moderne, cu sisteme inalt tehnologizate de securitate a persoanelor si marfurilor, sisteme moderne de telecomunicatii si IT si va avea acces la utilitati (apa, energie termica, electrica), in conditii de eficienta energetica crescuta. Firmele gazduite vor beneficia de conditii de activitate moderne, la costuri operationale reduse.

Spatiile vor fi date in folosinta dupa finalizarea proiectului "Crearea centrului logistic si debirouri Andretis in comuna Osorhei, jud. Bihor", la inceputul lunii iunie.

Informatii suplimentare se pot obtine prin:

  • Telefon: 0264.433.465
  • E-mail: office@andretis.ro

 

   Anunt incepere proiect

   Anunt achizitie lucrari

   Anunt de atribuire

 

`